Ở một loài thực vật tính trạng màu...

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một cặp gen quy định, tính...

0
Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một cặp gen quy định, tính trạng dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đỏ có 16% số cây hoa vàng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Cho các kết luận sau:
(1). F2 có 10 loại kiểu gen.
(2). F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.
(3). Trong tổng số cây F2 có 26% số cây có kiểu gen giống kiểu gen của cây F1.
(4). Quá trình giảm phân của cây F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
(5). Trong tổng số cây F2 có 24% số cây hoa đỏ, quả tròn dị hợp tử về một cặp gen.
(6). F2 có 2 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả bầu dục.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận không đúng?
5 4 2 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP