Chiều cao cây được di truyền theo kiểu...

Chiều cao cây được di truyền theo kiểu tương tác tích lũy, mỗi gen có...

0
Chiều cao cây được di truyền theo kiểu tương tác tích lũy, mỗi gen có 2 alen và các gen phân ly độc lập với nhau. Ở một loài cây, chiều cao cây dao động từ 6 đến 36 cm. Người ta tiến hành lai cây cao 6 cm với cây cao 36 cm cho đời con đều cao 21 cm. Ở F2, người ta đo chiều cao của tất cả các cây và kết quả cho thấy 1/64 số cây có chiều cao 6 cm. Cho các nhận định về sự di truyền tính trạng chiều cao cây:
(1)Có 3 cặp gen quy định chiều cao cây.
(2)F2 có 6 loại kiểu hình khác nhau.
(3)Có thể có 7 loại kiểu gen cho chiều cao 21 cm.
(4)Ở F2, tỉ lệ cây cao 11 cm bằng tỉ lệ cây cao 26 cm.
Có bao nhiêu nhận định đúng?
1. 2. 4. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP