Chất được tách ra khỏi chu trình canvin...

Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp gluc...

0
Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là
RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat). ALPG (anđêhit photphoglixêric). AM (axitmalic). APG (axit phốtphoglixêric).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ALPG (anđêhit photphoglixêric).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP