Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi...

Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?

0
Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?
Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP