Một quần thể tại thời điểm thống kê...

Một quần thể tại thời điểm thống kê có cấu trúc di truyền 0,7AA: 0,1A...

0
Một quần thể tại thời điểm thống kê có cấu trúc di truyền 0,7AA: 0,1Aa: 0,2aa. Tần số các alen trong quần thể khi đó là:
0,65A; 0,35a. 0,25A; 0,75a. 0,55A; 0,45a. 0,75A; 0,25a.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,75A; 0,25a.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP