Trường hợp nào các cá thể trong quần...

Trường hợp nào các cá thể trong quần thể phân bố đồng đều?

0
Trường hợp nào các cá thể trong quần thể phân bố đồng đều?
Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể hỗ trợ nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể cạnh tranh gay gắt. Điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. Điều kiện sống phân bố đồng đều, các cá thể không có sự cạnh tranh gay gắt.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP