Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có...

Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự lần lượt là Val – Trp...

0
Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự lần lượt là Val – Trp – Lys – Pro. Biết rằng các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XX
Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtít làA. 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’. 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’.5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’. 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtít làA. 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP