Trao đổi khí bằng hệ thống túi khí...

Trao đổi khí bằng hệ thống túi khí là hình thức hô hấp của

0
Trao đổi khí bằng hệ thống túi khí là hình thức hô hấp của
giun đất. châu chấu. ếch nhái. chim.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chim.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP