Nội dung nào sau đây phù hợp với...

Nội dung nào sau đây phù hợp với tính đặc hiệu của mã di truyền?

0
Nội dung nào sau đây phù hợp với tính đặc hiệu của mã di truyền?
Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, không gối lên nhau. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP