Cho các thông tin về vai trò của...

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau: (1)Làm...

0
Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau:
(1)Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
(2)Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
(3)Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.
(4)Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiển gen của quần thể
(5)Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.
Các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là:
(1), (3). (2), (5). (1), (4). (2), (4).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
(1), (4).

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP