Khi tạo ra hồ quang điện ban đầu...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Khi tạo ra hồ quang điện, ba...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để
A. tạo ra cường độ điện trường rất lớn.

B. tăng tính dẫn điện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than.

C. làm giảm điện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than đi rất nhỏ.

D. làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP