Khi xà phòng hoá 5 45 gam X...

Khi xà phòng hoá 5,45 gam X có công thức phân tử C9H14O6 đã dùng 100 ...

0
Khi xà phòng hoá 5,45 gam X có công thức phân tử C9H14O6 đã dùng 100 ml dung dịch NaOH 1 M thu được ancol no Y và muối của một axit hữu cơ. Để trung hoà lượng xút dư sau phản ứng phải dùng hết 50 ml dung dịch HCl 0,5 M. Biết rằng 23 gam ancol Y khi hoá hơi có thể tích bằng thể tích của 8 gam O2 (trong cùng điều kiện). Công thức của X là:
(C2H5COO)2-C3H5(OH) (HCOO)3C6H11 C2H5COO-C2H4-COO-C2H4COOH (CH3COO)3C3H5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
(CH3COO)3C3H5

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP