Hoá hơi 2 64 gam hỗn hợp hai...

Hoá hơi 2,64 gam hỗn hợp hai este X, Y đồng phân của nhau thu được th...

0
Hoá hơi 2,64 gam hỗn hợp hai este X, Y đồng phân của nhau thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,84 gam khí nitơ ở cùng điều kiện, nhiệt độ, áp suất. Nếu đun hỗn hợp X, Y với một lượng dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,32 gam hỗn hợp hai muối của hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:
HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 HCOOC3H7 và HCOOC3H7 HCOOC3H7 và CH3COOC2H3 Cả A, B đều đúng

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
HCOOC3H7 và CH3COOC2H5

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP