Este X no đơn chức để lâu ngày...

Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữ...

0
Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữu cơ Y và Z. Muốn trung hoà lượng axit tạo ra từ 13,92 gam X phải dùng 15 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Để xà phòng hoá lượng este còn lại phải dùng thêm 225 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Nếu oxi hoá Y sẽ được một anđehit có mạch phân nhánh. Khi hoá hơi 0,4 gam Z được thể tích bằng thể tích của 0,214 gam O2. Công thức este X là:
CH3COOCH2CH2CH2CH3 CH3COOCH2CH(CH3)2 CH3COOCH(CH3)CH2CH3 C2H5COOCH2CH(CH3)2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3COOCH2CH(CH3)2

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP