Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp $X$ gồm...

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon thuộc cùng dãy đồn...

0
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được $25$ gam kết tủa và khối lượng nước vôi trong giảm $7,7$ gam . CTPT của $2$ hidrocacbon trong $X$ là
$CH_4$ và $C_2H_6$ $C_2H_6$ và $C_3H_8$ $C_3H_8$ và $C_4H_{10}$ $C_4H_{10}$ và $C_5H_{12}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$C_2H_6$ và $C_3H_8$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP