Cracking $40$ lít n-Butan thu được $56$ lít...

Cracking $40$ lít n-Butan thu được $56$ lít hỗn hợp $A$ gồm $H_2,CH_4...

0
Cracking $40$ lít n-Butan thu được $56$ lít hỗn hợp $A$ gồm $H_2,CH_4,C_2H_4,C_2H_6,C_3H_6,C_4H_8$ và một phần $C_4H_{10}$ chưa bị cracking ( các khí đo ở cùng điều kiện ). Giả sử chỉ có các pư tạo ra các sản phẩm trên . Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp là
$40$% $20$% $80$% $60$%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$40$%

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP