Đốt cháy hoàn toàn $m$ gam hỗn hợp...

Đốt cháy hoàn toàn $m$ gam hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon thuộc cùng...

0
Đốt cháy hoàn toàn $m$ gam hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng $6,16$ lít $O_2$ và thu được $3,36$ lít $CO_2$ . Giá trị của $m$ là
$2,3$ gam $23$ gam $3,2$ gam $32$ gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$2,3$ gam

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP