Nung $m$ gam hỗn hợp gồm $3$ muối...

Nung $m$ gam hỗn hợp gồm $3$ muối natri của $3$ axit hữu cơ no , đơn ...

0
Nung $m$ gam hỗn hợp gồm $3$ muối natri của $3$ axit hữu cơ no , đơn chức với $NaOH$ dư , thu được chất rắn $D$ và hỗn hợp $Y$ gồm $3$ ankan. Tỉ khối của $Y$ so với $H_2$ là $11,5$. Cho $D$ tác dụng với $H_2SO_4$ dư thu được $17,92$ lít $CO_2$ (đktc). Tên của $1$ trong $3$ ankan và giá trị của $m$ là
metan và $71,2$etan và $84,4$ propan và $42,4$ butan và $42$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Giải : Đặt công thức TB của $3$ muối natri của $3$ axit hữu cơ no , đơn chức là $C_nH_{2n+1}COONa$ $C_nH_{2n+1}COONa + NaOH$  $\overset{t , CaO}{\rightarrow}$  $C_nH_{2n+2} + Na_2CO_3$     ($1$) $Na_2CO_3 + H_2SO_4$ $\rightarrow $ $Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$          ($2$) Theo pt ($1$) và ($2$) ta có  $n_{Na_2CO_3} = nC_nH_{2n+2} = n_{NaOH} = n_{CO_2}$ = $\frac{17,92}{22,4}$ = $0,8$ mol Áp dụng ĐLBTKL  $m_X + m_{NaOH} = mC_nH_{2n+2} + m_{Na_2CO_3}$ => $m_X = 0,8.106 + 11,5.2.0,8 - 0,8.40 = 71,2$ gam $M_Y = 14n + 2 = 23$ => $n = 1,5$ => Chắc chắn trong $3$ ankan có $1$ ankan là $CH_4$ => Đáp án $A$ $B$. B
metan và $71,2$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP