Đốt cháy hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon...

Đốt cháy hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon là đồng đẳng kế tiếp , sau p...

0
Đốt cháy hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon là đồng đẳng kế tiếp , sau phản ứng thu được $V_{CO_2} : V_{H_2O} = 1 : 1,6$ ( đo cùng đk) . $X$ gồm
$CH_4$ và $C_2H_6$ $C_2H_4$ và $C_3H_6$ $C_2H_2$ và $C_3H_6$ $C_3H_8$ và $C_4H_{10}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$CH_4$ và $C_2H_6$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP