Hỗn hợp A gồm ba chất hữu cơ...

Hỗn hợp A gồm ba chất hữu cơ đơn chức X, Y, Z. Cho 4,4 gam hỗn hợp A ...

0
Hỗn hợp A gồm ba chất hữu cơ đơn chức X, Y, Z. Cho 4,4 gam hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Cô cạn dung dịch thu được 4,1 gam một muối khan và thu được 1,232 lít hơi một ancol duy nhất (ở 27,30C; 1 atm). Công thức của X, Y, Z lần lượt là:
CH3COOH; CH3CH2OH; CH3COOC2H5 HCOOH; CH3CH2OH; HCOOC2H5 C2H5COOH; CH3CH2OH; C2H5COOC2H5 CH2 =CH-COOH; CH3CH2OH; CH2 =CHCOOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH3COOH; CH3CH2OH; CH3COOC2H5

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP