Hai este đơn chức X Y là đồng...

Hai este đơn chức X, Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 7,77 gam X ...

0
Hai este đơn chức X, Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 7,77 gam X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 3,36 gam O2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là:
HCOOC2H5 và CH3COOCH3 C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3 HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
HCOOC2H5 và CH3COOCH3

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP