Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam...

Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt ngay...

0
Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
sự chống phá của bọn phản cách mạng .các thế lực ngoại xâm.khó khăn về tài chính.nạn đói, nạn dốt.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
các thế lực ngoại xâm.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP