Không dùng thêm hóa chất nào khác hãy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Không dùng thêm hóa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Không dùng thêm hóa chất nào khác hãy nhận biết 4 lọ bị mất nhãn sau đây: Mg(HCO3)2, Na2SO4, Ba(HCO3)2, BaCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đun sôi 4 mẫu: + Có kết tủa là Mg(HCO3)2; Ba(HCO3)2 (A) + Không có kết tủa là Na2SO4 và BaCl2 (B) Lấy 1 chất ngẫu nhiên ở nhóm (A) cho vào nhóm (B) đến khi có kết tủa: Chất lấy ở (A) là Ba(HCO3)2 và chất ở (B) là Na2SO4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP