Khu vực Đông Bắc Á gồm những quốc...

Khu vực Đông Bắc Á gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?

1
Khu vực Đông Bắc Á gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên. Nhật Bản, Xingapo, Hồng Công, Ma Cao, Mianma, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. Inđonesia, Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Nhật bản, hàn quốc, hồng kông, đài loan, ma cao, chdcnd triều tiên, trung quốc

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP