Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch...

Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cả...

0
Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều ${{u}_{1}}={{U}_{1}}\sqrt{2}\cos \left( {{\omega }_{1}}t+{{\phi }_{1}} \right)V$ và ${{u}_{1}}={{U}_{2}}\sqrt{2}\cos \left( {{\omega }_{2}}t+{{\phi }_{2}} \right)V$người ta thu được đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng \[{{P}_{2ma\text{x}}}=x\]. Giá trị của x gần giá trị nào sau đây nhất?

112,5 Ω.106 Ω.108 Ω.101 Ω.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
106 Ω.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP