Luận cương tháng tư của Lênin dã chi...

Luận cương tháng tư của Lênin dã chi ra mục tiêu và đường lối của Các...

0
Luận cương tháng tư của Lênin dã chi ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười là
chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản.chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP