Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng...

Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc vì

0
Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc vì
là cơ sở pháp lí để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc. quy định cơ cấu bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc.

nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

đề ra những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
3
Đáp án đúng của câu này là:

nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP