Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Phá...

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn ...

0
Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn Pháp không còn lợi dụng được...". Lời kêu gọi ấy phục vụ cho đường lối kháng chiến nào của Đảng ta?
Toàn dân.Lâu dài. Tự lực cánh sinh. Toàn diện.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Lâu dài.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP