Trong nông nghiệp Phan Châu Trinh chú ý...

Trong nông nghiệp, Phan Châu Trinh chú ý đến hoạt động nào?

0
Trong nông nghiệp, Phan Châu Trinh chú ý đến hoạt động nào?
Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân.Vận dụng phương pháp sản xuất mới. Cải tạo Các Công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu...

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu...

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP