Nguồn gốc mọi phát minh về kĩ thuật...

Nguồn gốc mọi phát minh về kĩ thuật của cuộc cách mạng khoa học - kỹ ...

0
Nguồn gốc mọi phát minh về kĩ thuật của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ 2 so với cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần 1 có điểm khác là:
Bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Dựa trên các ngành khoa học cơ bản. Bắt nguồn từ thực tiễn.Xuất phát từ nhu cầu chiến tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP