Những sách báo nào của Đảng trong thời...

Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939 - 1945 đã góp phần qua...

0
Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939 - 1945 đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng?
“Tin tức”, “Thời mới”, “Nhành lúa”. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”. “Giải phóng”, “Cờ giải phóng”, “Chặt siêng”, “Cứu quốc”, “Việt Nam độc lập”, “Kèn gọi lính”.“Tiếng dân”, “Tin tức”, “Thời mới”.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“Giải phóng”, “Cờ giải phóng”, “Chặt siêng”, “Cứu quốc”, “Việt Nam độc lập”, “Kèn gọi lính”.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP