Ý nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến...

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 ...

0
Ý nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đối với cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam là gì?
Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương. Đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi hoàn toàn Góp phần quyết định đến thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ.Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự lớn nhất của Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Góp phần quyết định đến thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP