Sau chiến tranh thế giới thứ hai điều...

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho...

0
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?
Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Sự xác lập trật tự hại cực Ianta.Sự suy yếu của các đề quốc Anh và Pháp. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự suy yếu của các đề quốc Anh và Pháp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP