Nhà thơ Chế Lan Viên viết "Phút khóc...

Nhà thơ Chế Lan Viên viết "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười". C...

0
Nhà thơ Chế Lan Viên viết "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười". Câu thơ đó nói về sự kiện gì?
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Bác Hồ đọc Sơ thảo luận cương của Lênin. Bác Hồ gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Bác Hồ đọc Sơ thảo luận cương của Lênin.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP