Maria has been ------- appointed to serve as...

Maria has been ------- appointed to serve as the chairperson for the ...

0
Maria has been ------- appointed to serve as the chairperson for the treasury committee, but the position will not be permanently filled until later this month.
provisionally comparably restrictively critically

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
provisionally

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP