Mô phân sinh đỉnh không có ở vị...

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

0
Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
Ở chồi đỉnh.Ở thân.Ở đỉnh rễ.Ở chồi nách.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Ở thân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP