Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm...

Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là:

0
Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là:
vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc.vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá.vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc.vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP