Cho sơ đồ phả hệ sau đây về...

Cho sơ đồ phả hệ sau đây về bệnh mù màu và máu khó không. Biết rằng b...

4
Cho sơ đồ phả hệ sau đây về bệnh mù màu và máu khó không. Biết rằng bệnh mù màu do gen lặn a gây ra, còn bệnh máu khó đông do gen lặn b gây ra. Các gen trội tương ứng là A, B quy định tính trạng bình thường. Các gen này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X với khoảng cách 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Xác định được tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ.
II.Có ít nhất 2 người phụ nữ trong phả hệ dị hợp tử về cả hai cặp gen.
III.Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh mù màu của cặp vợ chồng 15 -16 là 25%.
IV.Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh máu khó đông của cặp vợ chồng 15 -16 là 20%.

1. 2. 3. 4.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cách giải bài này làm sao vậy?

Gửi 11 tháng trước

Thêm bình luận
-3
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP