Cho cây P dị hợp tử về 2...

Cho cây P dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết m...

0
Cho cây P dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 không thể là trường hợp nào sau đây?
3:1. 4: 4: 1: 1. 1:2:1. 3: 6: 3: 1: 2: 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4: 4: 1: 1.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP