Quần thể bị diệt vong khi mất đi...

Quần thể bị diệt vong khi mất đi nhóm tuổi nào sau đây?

0
Quần thể bị diệt vong khi mất đi nhóm tuổi nào sau đây?
trước sinh sản và đang sinh sản. đang sinh sản. trước sinh sản và sau sinh sản. đang sinh sản và sau sinh sản.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
trước sinh sản và đang sinh sản.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP