Ở ruồi giấm alen A quy định mắt...

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy ...

0
Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
XAXA x XaY. XaXa x XAY. XAXa x XaY. XAXa x XAY.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
XaXa x XAY.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP