Cho các cá thể có kiểu gen: 1...

Cho các cá thể có kiểu gen: (1) $\frac{AB}{AB}$ ; (2) $\frac{AB}{ab}$...

0
Cho các cá thể có kiểu gen: (1) $\frac{AB}{AB}$ ; (2) $\frac{AB}{ab}$ ; (3) $\frac{Ab}{aB}$ ; (4) $\frac{ABD}{abd}$ ; (5) $\frac{Ab}{ab}$ . Có bao nhiêu cá thể khi giảm phân có thể xảy ra hoán vị gen ?
2. 3. 5. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP