Tất cả các loài sinh vật đều có...

Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một và...

0
Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ; điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
Mã di truyền có tính phổ biến. Mã di truyền có tính đặc hiệu. Mã di truyền luôn là mã bộ ba. Mã di truyền có tính thoái hóa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mã di truyền có tính phổ biến.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP