Mối quan hệ giữa hai loài mà trong...

Mối quan hệ giữa hai loài mà trong đó có một loài không có lợi mà cũn...

0
Mối quan hệ giữa hai loài mà trong đó có một loài không có lợi mà cũng không bị hại là
hội sinh và hợp tác. hội sinh và ức chế cảm nhiễm. ức chế cảm nhiễm và cạnh tranh. hội sinh và cộng sinh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
hội sinh và ức chế cảm nhiễm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP