Khi nói về hô hấp ở động vật...

Khi nói về hô hấp ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

0
Khi nói về hô hấp ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
Trao đổi khí qua mang chỉ có ở cá xương. Ở lưỡng cư, máu không tham gia vận chuyển khí. Lưỡng cư có thể trao đổi khí qua da và phổi. Thú là loài động vật trên cạn trao đổi khí hiệu quả nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Lưỡng cư có thể trao đổi khí qua da và phổi.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP