Trong một quần thể sinh vật không có...

Trong một quần thể sinh vật không có mối quan hệ nào sau đây?

0
Trong một quần thể sinh vật không có mối quan hệ nào sau đây?
kí sinh cùng loài. quan hệ cạnh tranh. quan hệ hỗ trợ. quan hệ cộng sinh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
quan hệ cộng sinh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP