Các gen cấu trúc khác nhau trong cùng...

Các gen cấu trúc khác nhau trong cùng một Operon thì

0
Các gen cấu trúc khác nhau trong cùng một Operon thì
có số lần phiên mã hoàn toàn giống nhau. có số lần dịch mã hoàn toàn giống nhau. có chức năng giống nhau. có cơ chế điều hòa phiên mã khác nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
có số lần phiên mã hoàn toàn giống nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP