Quá trình hình thành loài khác khu vực...

Quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí sẽ khó xảy ra nếu

0
Quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí sẽ khó xảy ra nếu
phiêu bạt di truyền xảy ra ở quần thể có kích thước nhỏ. quần thể cách li chịu áp lực chọn lọc tự nhiên khác với quần thể gốc. chọn lọc tự nhiên xảy ra làm phân hoá vốn gen của các quần thể cách li. diễn ra dòng gen thường xuyên giữa hai quần thể cùng loài.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
diễn ra dòng gen thường xuyên giữa hai quần thể cùng loài.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP