Gen A có chiều dài 153nm và có...

Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành ...

0
Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với gen A là
Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T. Mất một cặp G - X. Mất một cặp A-T.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP