Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện...

Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

0
Theo quan niệm của thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
Tất cả các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. Không phải tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. Tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. Tất cả các biến dị là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Không phải tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP